Politika privatnosti

Anastatica d.o.o. je posvećen zaštiti svih informacija koje sakuplja i čuva o Vama. Korisnici našeg sajta prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Anastatica d.o.o. sakuplja minimalnu količinu informacija o Vama u svrhu pružanja kvalitetne usluge. Politika privatnosti ukazuje na sve procese koji mogu rezultirati sakupljanjem podataka o Vama. Vaša poseta našem sajtu daje nam pravo za prikupljanje pomenutih informacija.

Anastatica d.o.o. može sakupljati sve informacije koje nam šaljete zavisno od tipa formulara koje popunjavate uključujući ime, adresu, broj telefona, email adresu, kao i ostale podatke koje možete ostaviti na sajtu. Kada stupite u kontakt s nama putem kontakt formulara ili putem maila, lični podaci će biti prikupljeni jedino uz vaš pristanak, tako što ćete označiti da prihvatate ovu politiku privatnosti I pravila politike za korišćenje kolačića. Ovi podaci će biti sačuvani i obrađeni isključivo u svrhu odgovora na vaš upit ili stupanja u kontakt sa vama i/ili za povezanu tehničku dokumentaciju. Ostale informacije koje mogu biti zahtevane u skladu sa promenama koje su naznačene na sajtu. Vaši podaci će biti izbrisani na vaš zahtev, a neće se čuvati nakon što prestane potreba za istim.

Anastatica d.o.o. koristi sakupljene informacije prvenstvano u svrhu obrade zahteva korisnika i posetioca sajta. Sve standardne mere predostrožnosti se preduzimaju kako bi se sprečio neovlašćen pristup ovim podacima. Od korisnika se može zahtevati naknadna provera identiteta kako bi informacije o nalozima bile potpune. Anastatica d.o.o. će povremeno slati newsletter na primarni kontakt e-mail, a korisnici imaju mogućnosti da se ispišu sa ove mailing liste.

Anastatica d.o.o. ne razmenjuje ni jednu informaciju o korisnicima sa trećim licima. Anastatica d.o.o. može koristiti informacije u cilju održavanja kontakta sa korisnicima i obaveštavanja o razvoju našeg biznisa. Prikupljamo samo informacije za koje nam date svoj pristanak. Na primer, ne znamo vašu adresu e-pošte, osim ako nam ne pošaljete putem imejla ili formulara. Ove podatke koristimo samo unutar naše kompanije i nećemo ih prodavati ili distribuirati drugim licima. Ako ste nam dali svoju imejl adresu, ali ne želite da primate nikakvu korespondenciju od nas u budućnosti, imate mogućnost da nas kontaktirate preko imejl adrese info@keymolecule.com kako biste se odjavili ili zahtevali da vaši podaci budu uklonjeni. U ovom slučaju korisnici imaju mogućnost da se ispišu sa mailing liste. Ukoliko u nekom trenutku u budućnosti budemo primorani da otkrijemo sakupljene informacije trećoj strani (npr. državnim organima), o tome će korisnik biti obavešten i dati svoju saglasnost. Anastatica d.o.o. može povremeno objaviti informacije opšteg tipa trećim licima – na primer, broj posetilaca sajta koji su popunili neku online prijavu, ali pritom nikada neće uključiti informacije pomoću kojih bi se mogli identifikovati pojedinci, osobe koje su popunile pomenutu formu.

Anastatica d.o.o. garantuje da striktno primenjuje sve standardne bezbednosne mere štiteći lične podatke sakupljene od svojih korisnika. Ovo uključuje, ali nije ograničeno sa: pristupom ličnim podacima sa lozinkom, ograničenim pristupom osetljivim podacima, enkriptovanim transfer osetljivih podataka poslatih od strane korisnika na Anastatica d.o.o. formama za prijavu, naručivanje itd. Ipak, mogu postojati propusti vezani za bezbednost koji nisu pod kontrolom Anastatica d.o.o.. Odlukom da kompaniji Anastatica d.o.o. obezbedi lične informacije korisnik razume i slaže se sa činjenicom da bezbednost, integritet i privatnost njegovih podataka ne može biti 100% garantovana. Ukoliko dođe do bilo kakve povrede ili nezakonitog upada u bazu podataka našeg sajta ili sajta bilo koje treće strane s kojom sarađujemo a koja obrađuje podatke, o tome obaveštavamo nadležna lica i organe u roku od 72 sata od takve povrede ako se s pouzdanošću potvrdi da su podaci o ličnosti koji su se nalazili u toj bazi ukradeni. Anastatica d.o.o. zadržava pravo da bilo kada izmeni ovu Politiku privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu www.keymolecule.com. Nećemo eksplicitno obaveštavati naše klijente ili korisnike veb stranica o ovim promenama. Korisnik se obavezuje da povremeno pročita ovu politiku privatnosti kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama iste. Ukoliko korisnik nastavi da koristi sajt i usluge Anastatica d.o.o. nakon bilo koje nove verzije politike privatnosti, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću. Ako smatrate da se Anastatica d.o.o. ne pridržava ove politike privatnosti, molimo vas da kontaktirate s nama putem detalja na našoj stranici Kontakt.